Mój koszyk:

0 produktów - 0,00 zł
Nie masz produktów w koszyku.

0

Regulamin strony

REGULAMIN sprzedaży internetowej
Platformy Business to Business FACHMAN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów na platformie B2B prowadzonej przez Sprzedającego. Sprzedającym jest firma FACHMAN – Grażyna i Marek Kruszona Sp. J. Z siedzibą w Poznaniu przy ul. W. Majakowskiego 318 61-066 Poznań wpisaną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr wpisu do rejestru KRS: 0000083777, NIP: 782-19-65-392, zwana także zamiennie "Sprzedającym". Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: fachman@fachman.eu, pod tel. centrali 61 64 77 700,  lub osobiście w Siedzibie Firmy przy ul. W. Majakowskiego 318 w Poznaniu.

§ 1 Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi  zmianami).

2.Klient (Kupujący) – osoba dokonująca Zamówienia lub korzysta z innych usług Platformy B2B;

3.Opiekun klienta – osoba reprezentująca Sprzedającego przypisana indywidualnie do współpracy z Kupującym;

4.Przedmiot transakcji - Towary wyszczególnione i opisane na stronie Platformy B2B;

5.Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży prezentowana na Platformie B2B;

6.Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem (Kupującym);

7.Platforma B2B (Business to Business) – serwis internetowy dostępny pod nazwą Fachman, za pośrednictwem którego Klient (Kupujący) może nabyć Towar;

8.Strona Platformy B2B – każda strona lub podstrona www , która połączona jest z adresem www.fachman.eu;

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta (Kupującego) określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy B2B;

10.Wymagania techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Platformy B2B i zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych (we wskazanych lub nowszych wersjach): Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 7.0, Google Chrome 20.0, Safari 5.0, Opera 11.64, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies.

§ 2 Zasady ogólne

1.Złożenia Zamówienia na Platformie B2B przez Kupującego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kupujący zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptacje jego postanowienia w czasie realizacji Zamówienia. Korzystanie z Platformy B2B  wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, minimalnych Wymagań Technicznych. By dokonać zakupów na Platformie B2B Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

2.Platforma B2B  Fachman nie prowadzi sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet.

3.Kupujący musi być przedsiębiorcą lub firmą posiadającą numer NIP.

4.Wszystkie Towary dostępne na Platformie B2B Fachman są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

5.Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3 Składanie zamówień

1.Zawarcie umowy sprzedaży następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Kupującego wyłącznie za pośrednictwem Strony Platformy B2B.

2.Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3.Na e-maile odpowiadamy od poniedziałku do piątku. Na pytania z weekendu odpowiadamy w możliwie najszybszym terminie. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mail: fachman@fachman.eu Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4.Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia i realizacji Zamówienia jest wypełnienie formularza zamówienia, podanie nazwy i adresu firmy (ewentualnie adresu wysyłki, jeżeli jest inny od siedziby firmy), numeru NIP, numeru telefonu i nazwiska osoby kontaktowej oraz adresu e-mail.

5.W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może całkowicie zrezygnować z Zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji Zamówienia.

6.Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura VAT.

§4 Koszty i termin wysyłki

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Opiekun Klienta poinformuje niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Możliwy jest odbiór osobisty towarów w siedzibie Sprzedającego.

3.Przesyłka dostarczona jest w terminie  1-3 dni roboczych, jeżeli zamówiony towar znajduje się na magazynie Sprzedającego. W przypadku braku towaru na magazynie Sprzedający skontaktuje się z Kupującym i poinformuje Go o terminie realizacji zamówienia.

4. Kupujący jest obciążany wybranymi przez siebie kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy zawartymi w zakładce "Koszty wysyłki". Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, ci oraz wagi zamówionych produktów.

5. Kupujący nie zostanie obciążony kosztami transportu paczek do 30kg, jeżeli wartość Zamówienia przekroczy  wartość 999 PLN.

6. Kupujący nie zostanie obciążony kosztami transportu paletowego w ramach indywidualnego uzgodnienia tego z Opiekunem Klienta.

 § 5 Płatności

1.Dostępne są następujące formy płatności: wydłużony termin płatności, pobranie lub przedpłata, oraz płatność gotówką lub kartą płatniczą.

2.Wydłużony termin płatności może otrzymać klient, który dokonał minimum jednego zakupu płatnego natychmiast przy zakupie towaru, dostarczył skany dokumentów firmy (NIP, REGON, KRS lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności), oraz podał dane (nazwisko, telefon, mail) osoby odpowiedzialnej za płatności i wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

3.Sprzedający może odmówić udzielenia wydłużonego terminu płatności z powodu zalegania z zapłatą za poprzednie zakupy, lub bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4.Termin płatności i wielkość kredytu kupieckiego są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta na podstawie wielkości jego zakupów i terminowego wywiązywania się z płatności. 

5.W przypadku wyboru formy "pobranie" – Towar wysyłany jest po złożeniu Zamówienia, w terminie dwóch dni roboczych.

6.Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe Sklepu, a w przypadku odbioru osobistego gotówką, lub kartą płatniczą w siedzibie Sprzedającego.

 § 6 Odbiór towaru

1.Dostawy są realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy z logo Sprzedającego) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Kupujący nie będąc konsumentem (zgodnie z przepisami art. 27-38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) nie może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy możliwe jest jednak po uzgodnieniu z Opiekunem Klienta. 

2.W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie kopi faktury VAT do zwracanych Towarów. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru ponosi Klient.

3.Zwracany Towar winien zostać odesłany na adres siedziby Sprzedawcy wskazany na wstępie Regulaminu.

4.Za zwrócony towar zostanie wystawiona Kupującemu korekta faktury VAT. Rozliczenie finansowe korekty nastąpi na takich samych zasadach, na jakich wystawiona była faktura sprzedaży. 

5.W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki Towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8 Rękojmia

1.Sprzedawca informuje, iż w przypadku Umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć zakupiony Towar bez wad. Towary będące w ofercie Sprzedawcy są pierwszej jakości i na Sprzedawcy ciąży obowiązek dostarczenia towaru bez wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

3.Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

ñnie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

ñnie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

ñnie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

ñzostał Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

4.Jeżeli Towar ma wady, Kupujący może od umowy odstąpić. Jednakże Kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie wady a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego Towaru, Klient decyduje o wyborze realizacji jego roszczeń związanych ze stwierdzona wadą (rękojmia lub gwarancja opisana w § 9 poniżej). 

§ 9 Gwarancja

1.W przypadku, gdy na zakupiony Towar producent udziela gwarancji, treść gwarancji oraz sposób jej realizacji są ustalane w oświadczeniu gwarancyjnym producenta. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu Towaru,

2.Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza ani też w żaden inny sposób nie ogranicza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady Towaru

3.Gwarant zapewnia, że Towar jest wolny od wad konstrukcyjnych i materiałowych. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne i materiałowe powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towaru, uszkodzeń powstałych w wyniku zużycia Towaru, bądź uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania Towaru w tym z braku jego należytej konserwacji, a także przypadku przesłania przez Klienta towaru brudnego lub mokrego.

4.W przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru powstałej z przyczyn tkwiących w Towarze, Gwarant dokona nieodpłatnej naprawy Towaru. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej lub materiałowej Towaru poprzez naprawę Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad. 

5.Klient zobowiązany jest poinformować Gwaranta o stwierdzonej wadzie Towaru w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia wykrycia wady.

6.Wady Towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku gdyby w ocenie Gwaranta usunięcie wady konstrukcyjnej bądź materiałowej Towaru nie było możliwe, Gwarant wymieni Towar na wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia reklamacyjnego.

7.W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta bezzasadności reklamacji, Kupujący odbierze Towar w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący może zażądać przesłania mu zwrotnie przedmiotowego Towaru, zobowiązany jest jednak do uprzedniego pokrycia związanych z tym koszów.

§ 10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późniejszymi  zmianami). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego Zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

2.Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Kupującego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Towarów objętych niniejszym Regulaminem.

3.Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

4.Kupujący, który wypełnił Formularz Zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym pisemnie administratora danych, czyli Sprzedawcę.

 § 11 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem  w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2.Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta  zostaje wyłączona.

6.Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny bez kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.

7.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Copyright © fachman.eu 1992-2020